Wethouder Otter geeft startsein voor werkzaamheden Weiteveen

Door het ingraven van een betonnen put heeft wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen het startsein gegeven voor de werkzaamheden rond Weiteveen. Die werkzaamheden zijn grotendeels al begonnen, maar nu ook officieel van start gegaan. Tijdens een kort welkomstwoord maakte wethouder Otter de inwoners van Weiteveen een compliment over de manier waarop zij meedenken en meewerken.

De betonnen put maakt onderdeel uit van een drain die achter de huizen aan de oostkant van het dorp komt te lopen. Die drain moet zorgen voor een betere afvoer van hemelwater. Dat gaat ervoor zorgen, dat de grondwaterstand in het dorp beter beheersbaar wordt. De drain wordt aangelegd op verzoek van de inwoners. Zij hadden liever een drain dan een sloot, met name voor de veiligheid van de kinderen.

Niet alleen de drain, ook nog nieuw aan te leggen leemruggen moeten ervoor zorgen dat Weiteveen droge voeten krijgt en houdt. Die leemruggen komen voornamelijk aan de zuidkant van Weiteveen. Zij moeten grond- en regenwater uit het aangrenzende natuurgebied tegen houden.

De aanleg van de drain en de leemruggen maken onderdeel uit van een nog groter project: de aanleg van een waterbuffer aan de oostzijde van het dorp. De buffer moet ervoor zorgen dan de waterstand in het natuurgebied Bargerveen stabieler wordt. En dat daardoor natuurontwikkeling weer een kans krijgt. Tegelijk worden er met de aanleg van de buffer ook nieuwe bruggen, fietspaden, wandelpaden en recreatieve voorzieningen gerealiseerd.

Ook een nieuwe schaapskooi vormt daar een onderdeel van. Die wordt met gemiddeld 100 koeien en 1000 schapen de grootste schaapskooi van ons land. Bij die schaapskooikomt ook een Bezoekers- en Informatiecentrum. De schapen worden ingezet om het unieke hoogveenlandschap in het achterliggende Bargerveen te behouden.