Weiteveen

De aanleg van de Buffer moet de waterstand in het Bargerveen laten stijgen. Immers, er zijn natuurdoelstellingen te behalen. Maar tegelijkertijd worden ook maatregelen genomen die de waterproblematiek in de kom van het dorp zoveel mogelijk verbeteren. Zodat pieken in de (grond)waterstand beter worden opgevangen. Door sloten te graven, de waterafvoer te verbeteren, een speciale drain te realiseren en leemruggen aan te leggen. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om de recreatie te versterken.

Buffer

Weiteveen krijgt een Buffer in de vorm van een slenk. Met daarin kleine poeltjes die in natte periodes vol lopen. Dat zorgt voor voldoende opvangcapaciteit. De slenk loopt langs een leemrug met daarop een wandelpad. De slenk zorgt voor de waterafvoer van noord naar zuid. De sloot en de houtwal aan de andere kant van de Laars van Griendtsveen zijn gedempt en gekapt. Zo ontstaat een weids, open landschap. In de Zuidersloot komt een verkeersbrug met wildpassage en een wandelbrug.

Waterbeheersing

De waterstand in het Bargerveen moet omhoog. Daarvoor zijn een reeks van maatregelen in voorbereiding c.q. uitvoering. Zo worden de huizen aan de oostkant van het dorp afgekoppeld van de riolering. Ze worden aangesloten op een aparte drain. Ook worden er extra sloten gegraven. En nieuw aan te leggen leemruggen moeten ervoor zorgen, dat het oprukkende water uit het natuurgebied het dorp minder snel bereikt. Zodat de inwoners tenminste droge voeten houden.

Schaapskooi

Vlak naast de Begraafplaats, op een hoger gelegen zandkop van de Hondsrug, komt een nieuwe Schaapskooi. Met ruim 100 koeien en meer dan 1000 schapen de grootste (en de mooiste) van Nederland. De kooi krijgt een schapendrift in de richting van het natuurgebied. Via de lucht en neerslag valt er teveel stikstof in het Bargerveen. Daardoor groeit het gras harder dan de heide en veenmossen. Zo helpen schapen en koeien bij het natuurbehoud. De Schaapskooi krijgt de vorm van een oude plaggenhut en komt deels in de grond. Daarnaast komt een bedrijfswoning en een Infocentrum met horeca. Zonnepanelen maken het geheel energie-neutraal.

Meekoppel kansen

Veel natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers hebben Weiteveen al ontdekt. Mede dankzij het Veenloopcentrum, van waaruit veel natuurtochten en wandelingen worden georganiseerd. Ook de Schaapskooi met Infocentrum zal ongetwijfeld bijdragen aan de toeristische ontwikkeling. Maar om die functie verder te versterken worden er extra voorzieningen getroffen. Er komen dorpsommetjes, wandelroutes, pleisterplaatsen, rustpunten en uitkijkplekken.

Muggenonderzoek

Weiteveen heeft van oudsher met muggen te maken. En het is de vraag of de muggenpopulatie groeit als gevolg van de natuurontwikkeling. Het moet daarbij wel gaan om veensteekmuggen, niet om huissteekmuggen. Om die ontwikkeling goed te kunnen volgen is een meerjarig muggenonderzoek ingesteld. Inmiddels heeft er een uitgebreide 0-meting plaatsgevonden. Na verloop van tijd wordt gekeken of er meer of juist minder muggen zijn gekomen. Deze effectmeting vindt plaats na uitvoering van de maatregelen.

Weiteveen


Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin drie waterbuffers worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies van natuur, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, waarin ruimte is voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Laatste nieuws

Alle nieuws

IN ‘T KORT

Wat we doen en vooral ook waarom we het doen in het Bargerveen even kort maar krachtig uitgelegd.

Afsluitingen

Vanwege werkzaamheden aan de fiets- en wandelpaden kunnen sommige routes tijdelijk zijn afgesloten. Kijk hier welke dat zijn en welke omleidingen daarvoor gelden.