Voorbereidende werkzaamheden

Later dit voorjaar leest u op onze website en in de nieuwsbrief een uitgebreider artikel over de werkzaamheden die voor het komende jaar gepland staan, onder andere aan de grenskade en in de buurt van de schaapskooi. Wie regelmatig in het Bargerveen komt, ziet intussen wel dat we op een paar plekken gestart zijn met voorbereidingen, zoals het kappen van bomen en het weghalen van struiken. Dat doen we bewust in de winter, om te voorkomen dat kwetsbare diersoorten (met name vogels, amfibieën en reptielen) zich vestigen op deze plekken waar we straks aan het werk moeten. Natuurlijk zorgen we tegelijkertijd dat we op andere locaties juist geschikte plekjes maken voor deze dieren.