VOETGANGERSBRUG IN WEITEVEEN GEPLAATST

Afgelopen week is de nieuwe voetgangersbrug aan de Zuidersloot in Weiteveen geplaatst. Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de afwerking. Daarmee is het ‘Dorpsommetje’ aan de Zuidkant van Weiteveen – door het Schoonebeekerveld – afgerond. De Zuidersloot beschikt nu over 2 naast elkaar gelegen bruggen. Want al eerder werd de verkeersbrug in de Zuidersloot aangelegd.

De verkeersbrug in de Zuidersloot ligt over de nieuw gegraven slenk. Bij die brug is ook een uitkijkpunt en rustpunt voor fietsers en wandelaars aangebracht. Vanaf dat verhoogde uitkijkpunt heeft men een mooi overzicht over de nieuwe Buffer Weiteveen. In een paar maanden tijd is de omgeving van de Zuidersloot ingrijpend veranderd. Er is een open landschap ontstaan, waarbij de natuur aansluit op de dorpsrand.

Met de aanleg van beide bruggen zijn de werkzaamheden van Aannemer Oosterhuis aan de Buffer Weiteveen grotendeels afgerond. Nu wordt alleen nog door Brands Bouw hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe Schaapskooi. Die werkzaamheden gaan nog duren tot volgend voorjaar. Al die tijd wordt de bouwplaats extra bewaakt, o.a. met enkele camera’s. Dat is vanwege een mislukte inbraakpoging op de bouwplaats. Ongewenste bezoekers worden nu permanent in beeld gebracht.