Video archief

BUFFER WEITEVEEN ‘OPEN GEDRAAID’

Op donderdag 2 november jl. verrichtte wethouwer Otter de officiële oplevering van de Buffer bij Weiteveen. Dat deed hij door de stuw in de slenk open te draaien. Onder de vrolijke tonen en muzikale ondersteuning van het meegereisde Fietsorkest. Met het opendraaien van de stuw symboliseerde wethouder Otter het waterbeheer van de Buffer Weiteveen. Die Buffer is nodig om het unieke natuurgebied Bargerveen te behouden.

Jisse Otter deed dit samen met Ans van Wijk, Gebiedsmanager van Staatsbosbeheer. Want Staatsbosbeheer gaat zowel het nieuwe terrein als de toekomstige Schaapskooi onderhouden. Aan die Schaapskooi wordt op dit moment nog druk gebouwd. De nieuwe Buffer in Weiteveen is in iets minder dan één jaar gerealiseerd. Het heeft het landschap ten oosten van Weiteveen ingrijpend veranderd.

Het hele gezelschap vertrok met de Veenland Express van Staatsbosbeheer vanaf het Veenloopcentrum. Begeleid door het vrolijk toeterend Fietsorkest. En na de plichtplegingen kwam het gezelschap daar ook weer terug. Om gezamenlijk te genieten van een stevig bord erwtensoep.


VOORTGANG WERKZAAMHEDEN

Er wordt keihard gewerkt aan en in het Bargerveen. De Buffer Noord wordt uitgegraven en het zand daarvan wordt gebruikt om de Laardijk en de Verlengde Noordersloot te verstevigen. Tegelijkertijd wordt er een nieuwe fietspad op de Grenskade aangelegd. Daardoor zijn sommige delen van het Bargerveen voorlopig afgesloten.

De werkzaamheden aan de Buffer Weiteveen zijn op een oor na gevild. Terwijl die aan de Buffer Zuid nog moeten beginnen. Ondertussen wordt ook keihard gewerkt aan de bouw van de nieuwe Schaapskooi in Weiteveen. Dat moet de grootste (en mooiste) van ons land gaan worden.

Laardijk & Noordersloot

Buffer Noord

Bouw Schaapskooi

Fietspad Grenskade

Buffer Weiteveen


NIEUWE VEENLAND EXPRESS VOOR STAATSBOSBEHEER

Op vrijdag 13 oktober werd een geheel vernieuwde Veenland Express officieel in gebruik genomen. Daarmee kunnen bezoekers, maar vooral ook ouderen en gehandicapten, op een comfortabele en plezierige manier van het Bargerveen genieten. Vooral als ze daarbij tekst en uitleg krijgen van Boswachter Jans de Vries en Erik Bloeming.


Week van het Bargerveen

Op maandag 5 juni jl. (Tweede Pinksterdag) begon de tweede Week van het Bargerveen op RTV Drenthe. In deze reeks stonden de werkzaamheden en de ontwikkelingen in het gebied centraal. Eerst de Buffer Noord, toen achtereenvolgens de Buffer Weiteveen, de Buffer Zuid, de nieuwe Schaapskooi en de recreatieve ontwikkelingen.In deze animatie wordt kort maar krachtig uitgelegd wat er allemaal op stapel staat in en rondom het Bargerveen. En waarom dat allemaal zo hoognodig is. Want zonder hoog water geen hoogveen.


Deze video toont de effecten van de bomenkap ter voorbereiding op de werkzaamheden in Weiteveen en langs de Grenssloot met Duitsland. Mede daardoor wordt het kenmerkende open landschap gecreëerd. Opnames zijn gemaakt in het vroege voorjaar van 2016.

Aan de hand van deze drone beelden wordt een beeld geschetst van de oneindige schoonheid en de natuurlijke rijkdom van het Bargerveen. Tevens worden de plekken aangegeven waar de Buffers worden gerealiseerd.


Van 16 t/m 20 mei 2016 was de Week van het Bargerveen op RTV Drenthe. Met 5 verschillende items, die bij elkaar een veelzijdig beeld van het bijzondere gebied gaven. Vanuit 5 verschillende invalshoeken: natuurbeheer, herinrichting, recreatie, samenwerking en ondernemerschap.

Aflevering 1 Natuurbeheer : de Schapen van Luuc

Aflevering 2 Herinrichting : het Land van Johan

Aflevering 3 Recreatie : in de Voetsporen van Henry

Aflevering 4 Samenwerking : de Mogelijkheden van Martin

Aflevering 5 Ondernemerschap : de Taarten van Marleen

 

Overzicht van het gebied waar de Bufferzone Zuid staat gepland. In een strook van 500 meter vanaf de Stheemanstraat.

Zuid from Paradigmum on Vimeo.

Panorama van de uitgebreide watervelden in het Schoonebeeker Veld. Gemaakt in de bocht van het fietspad langs de Duitse grens.

De verdronken berkenbomen in het Meerstalblok, het meest natuurlijke deel van het Bargerveen.

Typisch overzicht van het Amsterdamsche Veld: een voortdurende, kleurrijke afwisseling van water, veen, bomen en heide.

Langs de Laardijk, de belangrijkste ‘verkeers’ader van Noord naar Zuid. Snelweg voor fietsers en wandelaars. Verbindt het Merstalblok met het Amsterdamsche Veld en het Schoonebeeker Veld.

Drone-opnames midden in de winter. Aan de Noord- en Zuidkant van de Zuidersloot in Weiteveen. Gemaakt bij de start van de werkzaamheden. Bedoeld als 0-meting. Om later te kunnen zien hoe het ooit was. beelden zijn gebruik door RTV Drenthe.

Drone-beelden in september van het gebied langs de Stheemanstraat. Het gebied aan de Zuidkant van het Bargerveen, waar de Buffer Zuid geprojecteerd staat.

Drone-beelden in september van de plek waar de Schaapskooi van Weiteveen gaat komen. Naast de begraafplaats, in de voet van de Laars van Griendtsveen. Inclusief een overzicht van het dorp vanuit de lucht.

Drone-beelden in september van het gebied ten Noorden van de Hogeweg, ten Oosten van Zwartemeer. Hier komt de nieuwe Buffer Noord, de nieuwe ‘achtertuin’ van Zwartemeer.