Tweedaagse viering 50 jaar Bargerveen een succes

Op donderdag 8 en vrijdag 9 november vierden Staatsbosbeheer, de Stichting Bargerveen en de bestuurscommissie Bargerveen- Schoonebeek 50 jaar Bargerveen, het bijzondere levende hoogveen in Zuidoost Drenthe. Tijdens deze tweedaagse werd kennis gedeeld over het beschermen, beleven én benutten van levend hoogveen.

Symposium

De tweedaagse ging op 8 november van start met het symposium Bargerveen 50 jaar Grenzeloos Groeiend. Maar liefst 200 kenners en liefhebbers van het gebied kwamen er samen om te luisteren naar verhalen van verschillende deskundigen.

Het symposium werd afgetrapt door natuurfilosoof Matthijs Schouten, die na zijn verhaal over de beleving van hoogveen door de mens verder optrad als dagvoorzitter. Andere sprekers waren André Jansen en Gert-Jan van Duinen van stichting Bargerveen, hydroloog Jan Streefkerk, onderzoeker Hilde Tomassen, hoogveendeskundige Hans Joosten, programmamaakster Floortje Dessing en boswachter Jans de Vries. Aanwezig waren onder meer verschillende vertegenwoordigers uit de lokale politiek, zoals de burgemeester van Coevorden (Bert Bouwmeester), de gedeputeerde van de provincie Drenthe (Henk Jumelet) en verschillende beleidsambtenaren.

De recreatieve waarde van het Bargerveen

Matthijs Schouten interviewt Floortje Dessing

In het interview van Matthijs Schouten met Floortje Dessing ging zij in op de betekenis van de natuur en het landschap voor recreatie-ondernemen. Samen met vier vrienden kocht zij namelijk camping BuitenLand in Zandpol, gelegen in de nabije omgeving van het Bargerveen. Boswachter Jans de Vries, die zelf presenteerde over de ontwikkelingen in het Bargerveen, werkt in het natuurgebied dat grenst aan de camping, en kwam zo met haar in contact. “De provincie Drenthe en de gemeente Emmen werken aan een recreatievisie, die in de komende jaren zal worden gerealiseerd. Op lokaal niveau zijn hierbij ook ondernemers en Staatsbosbeheer betrokken,” vertelt hij. “In het kader daarvan vragen wij ons af: Wat zoeken ondernemer en recreant eigenlijk in Zuidoost-Drenthe?” In haar presentatie ging Floortje Dessing in op die vraag.

De conclusie: wat het Bargerveen zo bijzonder maakt is de combinatie van natuur en landschap, omringd door kleinschalige ondernemers die allemaal met passie en beleving het gebied promoten. Die toegankelijkheid, van de omgeving én de mensen, maakt dat ondernemers zich graag binden, en dat recreanten er blijven komen.

De laatste presentatie, van projectleider Bert van Guldener van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek, sloot aan bij deze boodschap. Hij ging verder in op de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd in het Bargerveen én schetste een toekomstperspectief aan de hand van de plannen die er nog zijn. “We moeten de bestaande kracht van het Bargerveen benutten om het gebied verder te ontwikkelen,” vindt hij.

Mascha Brouwer overhandigt eerste exemplaren ‘Bargerveen Grenzeloos Groeiend’

Boek: Bargerveen grenzeloos groeiend

Aan het eind van het symposium werd het boek ‘Bargerveen grenzeloos groeiend’ gepresenteerd. De eerste exemplaren werden uitgereikt door de divisiedirecteur Beheer & Ontwikkeling van Staatsbosbeheer, Mascha Brouwer. Herr Uwe Carli van het Landkreis Emsland en Foppe Voogd van de Provincie Drenthe namen de eerste exemplaren in ontvangst. Het boek beschrijft hoe het veen ontstond en zich ontwikkelde, wat mensen ermee deden, hoe het verdween én over de volharding en inventiviteit waarmee mensen nu proberen het veen te herstellen. Je kunt het boek vanaf nu bestellen bij onder andere bol.com.

Veldexcursie

Op de tweede dag van de viering deden ongeveer 90 deelnemers mee aan een veldexcursie in het Bargerveen. Onderdeel van de excursie was een informatieve tocht met de Veenland Express, waarbij Eric Blom van het projectbureau Bargerveen-Schoonebeek en Hans Dekker van de provincie Drenthe vertelden over het gebied, en een wandeling naar het Meerstalblok. “De excursie was zeer geslaagd,” vertelt boswachter Jans de Vries. “We hebben de deelnemers verdeeld in twee groepen. De ene groep ging ’s ochtends met de Veenland Express langs alle projecten die de afgelopen periode zijn aangelegd, en de andere groep werd gesplitst en ging met twee gidsen wandelend over het Bargerveen naar de oude kern, waar de meeste veenvorming aanwezig is.” In de middag draaiden de groepen om. “Er was veel belangstelling en waardering voor de excursie, van lokale bewoners, vakspecialisten en ondernemers, tot studenten en onderzoekers uit het hele land. Een aantal bezoekers kwam zelfs uit Duitsland.”

Kortom: de tweedaagse viering van 50 jaar Bargerveen was een succes, waar de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek, Staatsbosbeheer én alle andere deelnemende organisaties met een goed gevoel naar terugkijken.

Misschien ook interessant voor u: Op 21 november verscheen een artikel over het Bargerveen in Trouw. Boswachter Jans de Vries gaat in op de klimaatverandering en de verdroging van de natuur. Volgens hem zit het met het Bargerveen wel goed: ‘Ons Bargerveen is stevig. Het is toekomst- en klimaatbestendig. Wat er ook gebeurt, bij ons gaat het goed.’