Nynke Houwing: een terugblik en de toekomst van Bargerveen-Schoonebeek

Geachte lezers,

Wat een prachtig koninklijk moment hebben we gehad op 27 september jongstleden ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Schaapskooi in de Laars van Weiteveen. Alles zat werkelijk mee deze dag en het koninklijke bezoek verliep in een zeer goede sfeer en prachtige ambiance. In de speciale digitale nieuwsbrief hebt u op het bezoek kunnen terugblikken.

Vervolgens gaat het project door en gaan we weer over tot de orde van de dag. Er wordt veel werk verzet voor projectonderdelen waarvan u buiten weinig merkt of ziet. Ik heb het dan over het Ruilplan, de planvorming Buffer Zuid en de voorbereiding van het realiseren van de restantwerkzaamheden vanuit het N2000 Beheerplan Bargerveen.

De Subcommissie rondt in december de behandeling van de Zienswijzen op het Ontwerp Ruilplan af en legt haar conclusies voor besluitvorming voor aan de Bestuurscommissie. Deze neemt daarover in januari een besluit. Het werk van de Subcommissie is van groot belang om in zorgvuldigheid in gesprek met belanghebbenden tot een afgewogen advies te komen.

Op 7 december leveren we de Buffer Noord feestelijk op in nauwe samenwerking met betrokken partijen en de Dorpsraad van Zwartemeer. Daarmee wordt in 2018 de laatste klus afgerond die we als Bestuurscommissie op de planning hadden staan waarmee we in oktober 2013 gestart zijn. Klaar waren inmiddels de buffer Weiteveen, het Ontwerp Ruilplan, het grootste deel van de planvorming Buffer Zuid en tot slot de nieuwe Schaapskooi.

De Bestuurscommissie kijkt dan ook met een tevreden gevoel en zelfs met gepaste trots terug op de afgelopen 5 jaar. In overleg met vele partijen en belanghebbenden zijn de geplande resultaten, en zelfs meer dan dat, gerealiseerd. Ik kijk dan ook met het volste vertrouwen naar de komende 5 jaar waarin het Ruilplan afgerond wordt, de Buffer Zuid en de restantopgave N2000 Bargerveen. Daarbij gaan we voor een voortzetting van de goede en constructieve samenwerking.

Namens de Bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek,
Nynke Houwing-Haisma
Voorzitter

Nynke Houwing-Haisma