Ruilplan Herverkaveling Nieuw-Schoonebeek vastgesteld en ter inzage

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het ruilplan voor de herverkaveling Nieuw-Schoonebeek vastgesteld. Het ontwerpplan is herzien na behandeling van de zienswijzen die binnen kwamen na de ter inzagelegging van midden 2018. Het vastgestelde plan komt nu ter inzage te liggen.

Terinzagelegging en inloopmomenten

De stukken kunnen van 26 februari tot en met 8 april 2019 ingezien worden bij het Kadaster, Emmasingel 4 in Groningen. Belangstellenden kunnen hiervoor een afspraak maken via nieuw.schoonebeek@kadaster.nl of 088-1834305.

Ook kunnen belangstellenden van 4 maart tot en met 8 maart van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur binnenlopen in de Dorpshoeve, Europaweg 143-a in Nieuw-Schoonebeek. Medewerkers van het Kadaster zijn dan aanwezig om vragen over het ruilplan te beantwoorden.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen tot en met 8 april 2019 beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden.

Achtergrondinformatie

Het ruilplan is opgesteld op basis van wensen van belanghebbenden. Door de grondruil is 220 hectare grond vrij gemaakt voor de buffer Zuid van het Bargerveen, voor het waterbeheersingplan en voor recreatieve maatregelen. Voor de landbouwbedrijven leveren de grondruil en de verplaatsing van vijf bedrijven een betere verkaveling op en daarmee een effici├źntere bedrijfsvoering.

Bron van dit bericht: provincie Drenthe