Projectbureau

Het Project Bargerveen-Schoonebeek staat onder supervisie van een Bestuurscommissie. Die heeft de taak om de opzet, de voortgang en de resultaten van het Project aan te sturen, te bewaken en te controleren. De Bestuurscommissie is in september 2013 geïnstalleerd door toenmalig gedeputeerde Rein Munniksma.
Het Projectbureau Bargerveen-Schoonebeek wordt gevormd door Prolander. Zij doen de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. Tevens voeren zij het secretariaat van de Bestuurscommissie.

Prolander is op 1 maart 2015 opgericht. Zij hebben voor de Provincies Drenthe en Groningen de taken overgenomen van de opgeheven Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Prolander levert ontwerpers en procesregisseurs met gedegen gebiedskennis. En werkt aan projecten die de natuur, waterhuishouding, recreatiemogelijkheden en landbouw versterken. Prolander vertaalt provinciaal beleid naar concrete plannen. Maar, zorgt er ook voor dat die plannen worden uitgevoerd. Daarbij wordt altijd gezocht naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, ruimtelijke ambities en eigenschappen van het gebied.

Prolander heeft daartoe vele specialisaties zelf in huis. Van ecologen tot hydrologen, van gebiedsontwikkeling tot grondruil. Zo blijft de continuïteit en stabiliteit van het vele werk behouden. Prolander werkt waar nodig samen met andere specialisten.

 

Bert van Guldener

Projectleider

Marleen Stoutjesdijk

Gebiedsontwikkeling, Natura 2000

Meriam Tuinstra

Project Trekker Buffer Noord

Anne Boonstra

Adviseur Subsidies

Ewald Roordink

Project Trekker Buffer Weiteveen

Eric Blom

Hydroloog, Milieudeskundige

Ab van der Veen

Aan- en Verkoop Grond

Ella Nanninga

Secretariaat