Wintertelling vogels weer in volle gang

De wintertellingen in het Bargerveen zijn weer in volle gang. Benieuwd naar de gang van zaken, de verwachtte resultaten en de resultaten van vorig jaar? Lees gauw verder!