Meer informatie

De Bestuurscommissie vindt het belangrijk, dat omwonenden goed op de hoogte blijven van de plannen en de voortgang.

Sterker nog, inwoners en omwoners worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de aanpak en de inrichting van het gebied. Zodat er in de planvorming en de uitvoering rekening mee kan worden gehouden.

Het gaat uiteindelijk om hún woon- en leefomgeving.

Informatieavonden

Op gezette tijden – vooral als er nieuws is te melden – worden Informatieavonden georganiseerd. Daarbij worden inwoners en omwoners uitgenodigd om in gesprek te gaan met leden van de Bestuurscommissie of het Projectbureau.

Daarnaast staat het Projectbureau in regelmatig contact met de verenigingen Dorpsbelangen in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Zwartemeer.

Wilt u zo lang niet wachten? Neem dan rechtsreeks contact op: info@bargerveen-schoonebeek.nl

Nog meer informatie?

Heeft u ondanks de nieuwsbrief en de nieuwskrant nog vragen? Dan kun u rechtstreeks contact opnemen met het Projectbureau.

U kunt uw vraag stellen door een email te sturen naar: info@bargerveen-schoonebeek.nl