HERVERKAVELING NIEUW-SCHOONEBEEK KAN VAN START

Na een lang proces van overleggen en overwegen is overeenstemming bereikt met de boerderijverplaatsers in Nieuw-Schoonebeek. Beide verplaatsers hebben een andere locatie binnen Nieuw-Schoonebeek gevonden. Daarmee is ruimte gecreëerd om grond uit te ruilen en de Buffer vrij te maken. De herverkaveling kan nu verder worden afgerond.

Waterbeheersing
Ook worden er gronden vrijgemaakt voor de realisatie van een nieuw Waterbeheersingsplan voor waterafvoer en wateraanvoer. In het Ontwerp Ruilplan gaat ook de Ecologische Verbindings Zone tussen het Oosteindsche Veen en het Bargerveen worden aangegeven. Hiervoor is een alternatief tracé ten zuiden van de Ellenbeek uitgewerkt.