GRENSKADE ALS GRENSGEVAL

De officiële Opening van de Grenskade op vrijdag 22 juni jl. is niet geheel zonder slag(boom) of stoot verlopen. Immers, opeens was daar een onverzettelijke Grenswacht (zijn naam is de Haas) die vond dat aan al dat grensoverschrijdend verkeer paal en perk gesteld moest worden.

Gelukkig kon Gedeputeerde Henk Jumelet van zijn niet geringe invloed gebruik maken en een officieel document overhandigen. Waarmee het volledige gezelschap alsnog doorgang kon worden verleend. Daarmee de weg vrij makend voor de officiële Openingshandeling: het opengooien van de slagboom.

Vlak daarvoor had het gezelschap de 2,5 km lange weg over het fietspad afgelegd. De Hoogwaardigheidsbekleders per LoopStep. De rest met de Veenland Express. Aangezien dat nieuwe fietspad over de nieuwe Grenskade loopt en die Grenskade grotendeels over Duits grondgebied is aangelegd, worden daarbij – letterlijk – grenzen overschreden. Daar werd eenmalig bij stilgestaan.

Op deze ludieke manier werd de intensieve samenwerking tussen Nederland en Duitsland extra onder de aandacht gebracht. Want de Grenskade is er gekomen dankzij de inzet van Europa, de Ems Dollard Regio (EDR), de deelstaat Niedersachsen, de Gemeente Twist, de Gemeente Emmen en de Provincie Drenthe. Al deze partijen onderzoeken nu de mogelijkheid om ook de rest van de Grenskade op eenzelfde manier aan te leggen. Daar werd tijdens deze informele plechtigheid de basis voor gelegd.

Achtereenvolgens stonden Gedeputeerde Henk Jumelet, Armin Gallinat (EDR), Wethouder Robert Kleine, Ans van Wijk (Staatsbosbeheer) en Uwe Carli (Natuurpark Veenland) stil bij de opening. Waarbij Bestuurscommissie-voorzitter Nynke Houwing de gelegenheid in goede banen leidde.