Gedeputeerde Henk Jumelet geeft startsein voor werkzaamheden

Door symbolisch – samen met schoolkinderen – een stuk sloot te dempen heeft Gedeputeerde Henk Jumelet officieel het startsein gegeven voor de werkzaamheden rond Weiteveen en Zwartemeer. Die werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aanleggen van waterbuffers om het grondwater in het kwetsbare Bargerveen vast te houden. Zodat het veenmos opnieuw kan groeien en het unieke natuurgebied blijft behouden.

Na 3 jaar van voorbereiding kan nu eindelijk met de werkzaamheden worden begonnen. Zwartemeer krijgt een prachtige nieuwe ‘achtertuin’ op bijna dezelfde plek als waar ooit het Swarte Meer heeft gelegen. Langs de aan te leggen meertjes komen fiets-, wandel- en ruiterpaden. En dwars door het gebied komt een ‘blote-voeten-pad’. Ook komen er vissteigers, informatiepunten en een gedenkplek waar ooit de Pastorie Boerderij heeft gestaan.

Naast Weiteveen wordt een slenk aangelegd met poeltjes, uitgestrekte graslanden, een drift, fiets- en wandelroutes, 2 bruggen en een nieuwe Schaapskooi. Die kooi moet onderdak bieden aan 1000 schapen en 100 koeien en is daarmee direct de grootste (en mooiste) van Nederland. Ook komt er een Bezoekers- en Informatiecentrum. Tevens worden rondom Weiteveen kilometers aan beschermende leemruggen aangelegd. Zodat het opkomend grondwater minder overlast bezorgd in het kom van het dorp.