Feestelijke opening buffer Noord in Zwartemeer

Vrijdag 7 december 2018: een grijze, natte en koude dag. Maar ook een feestelijke dag. En dat was te zien! Ruim 60 geïnteresseerden weerstonden regen en wind om de officiële opening van de buffer Noord bij te wonen in het Bargerveen. De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek, de Dorpsraad Zwartemeer, inwoners van Zwartemeer en genodigden bekeken de resultaten van maandenlang werk.

Vanaf 14:30 wandelen de eerste genodigden dorpshuis De Meerstal binnen, waar Nynke Houwing (voorzitter Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek) een welkomstwoord houdt. Kort daarna stapt iedereen – bewapend met een poncho en een lichtje – de Veenland Express in, voor een rondje door het Bargerveen. Eerste stop: de pastoorsboerderij.

Pastoorsboerderij

Drie geweerschoten klinken in de lucht. Een veenarbeider valt van schrik op de grond en een veldwachter heft zijn vinger in de lucht. “Meneer pastoor! U mag hier niet jagen hoor!” Het drietal van de toneelgroep ’t Aole Compas zorgt voor lachende gezichten en een warm applaus.

De pastoorsboerderij – een met riet bedekt bouwwerk – dient als schuilhut en bevindt zich direct naast de buffer Noord. Na afloop van het straattoneel en een aantal speeches van verschillende leden van de Bestuurscommissie – van wethouder Robert Kleine (gemeente Emmen), Ans van Wijk (Staatsbosbeheer, trotse eigenaar van de buffer) en Roel van de Veen (waterschap Vechtstromen) – onthult Dorpsraad Zwartemeer het naambord van de pastoorsboerderij: Modo Udum, Modo Sudum. Ofwel: ‘Dan weer nat, dan weer droog’.

Tot slot sprak de opdrachtgever, gedeputeerde Henk Jumelet, spontaan zijn enthousiasme en tevredenheid uit over wat er gepresteerd is, en dat er in dit project vanuit een goede balans en samenwerking tussen de belangen gewerkt wordt.

Tekst gaat verder onder de foto´s...

  • De bezoekers kwamen aan met de Veenland Express.

  • De bezoekers wandelen richting de Pastoorsboerderij.

  • De uitvoering van het toneelstuk, door toneelgroep ’t Aole Compas.

  • Bezoekers tijdens de oplevering van buffer Noord.

  • De onthulling van het naambord op de Pastorsboerderij.

  • Het naambord op de Pastoorsboerderij.

  • Bezoekers verlaten de Pastoorsboederij.

Waterbuffer

In het Bargerveen wordt de waterhuishouding verbeterd om het hoogveen te beschermen. De buffer Noord zorgt ervoor dat het wegvloeien van grondwater van onder het Bargerveen wordt voorkomen. Daarnaast vangt de buffer een teveel aan regenwater op en houdt dit vast in extreme regenperiodes. Naast de aanleg van de buffer Noord, is de grenskade bij Duitsland versterkt en zijn er (fiets)paden en civieltechnische kunstwerken aangelegd ten behoeve van de waterhuishouding. Een deel van de vrijgekomen grond uit de buffer is gebruikt om omliggende (landbouw)percelen op te hogen. Vrijgekomen zand en veen uit de buffer is gebruikt voor het ophogen en versterken van kades en paden in en om het Bargerveen.

Voordat iedereen terugkeert naar de Veenland Express, draagt de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek het gebied officieel over aan Staatsbosbeheer.

Opwarmen in de Meerstal

De poncho’s zijn in de jaszak gebleven en de regen hield even rust. Eenmaal terug in de Meerstal giet de regen weer uit de lucht, maar proosten inwoners en betrokkenen binnen in het dorpshuis - warm en droog - op de feestelijke opening van de buffer Noord.

Media-aandacht

De oplevering van de buffer is bij de lokale media niet onopgemerkt gebleven. Emmen.nu én Klazienaveen lokaal schonken er aandacht aan.