Europese samenwerking

Het Bargerveen vormt slechts een klein onderdeel van het veel grotere Natuurpark Veenland. Want de natuur stopt natuurlijk niet bij de landsgrens. En de meeste toeristen ook niet. Daarom worden er steeds meer pogingen ondernomen om aansluiting bij elkaar te vinden. Niet alleen als het gaat om fiets- of wandelroutes. Maar vooral ook als het gaat om ontwikkeling, beleid en visie. Dat lukt steeds beter. De wederzijdse samenwerking is terug te zien in de gezamenlijke projecten. De onderlinge verschillen worden steeds kleiner.

EEMS DOLLARD REGIO

De EDR is hét aanspreekpunt voor alle vragen over grensoverschrijdende samenwerking. Want nog te vaak stuit samenwerking op verschillen in wetgeving, cultuur en omgangsvormen. De EDR wil contacten tussen de bevolking aan beide zijden van de grens intensiveren en verdiepen. De Eems Dollard Regio (EDR) is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens. Het kantoor is gevestigd in Bad Nieuweschans. De EDR telt ongeveer 100 leden: publiekrechtelijke lichamen Drenthe, Groningen, Fryslân, Ostfriesland, Emsland en de regio Cloppenburg.

INTERREG

INTERREG is een investerings-programma vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het is een van de speerpunten in de Europese Eenwording. Ter bevordering en versterking van de grensoverschrijdende samenwerking binnen de Europese Unie. Vooral door de verschillen in ontwikkeling tussen de regio’s te verminderen en de economische samenhang te versterken. Een aantal projecten in het Bargerveen worden gefinancierd met INTERREG-gelden. Waaronder bijvoorbeeld de nieuwe Schaapskooi in Weiteveen en de maatregelen rondom de Buffer Noord in Zwartemeer.

NATUURPARK VEENLAND

Natuurpark Veenland is 16.000 ha groot en bestaat uit de leden Kreiss Emsland , Provincie Drenthe, Grafshaft Bentheim en de Gemeenten Emmen, Twist, Wietmarschen, Geeste, Meppen en Stadt Haren (Ems). Het is uitgegroeid tot een veelkleurig palet aan uiteenlopende landschappen. De afwisseling is enorm: de uitgestrektheid met de karakteristieke, langgerekte dorpen en kaarsrechte kanalen. Met daartussen de eindeloze unieke natuur: veenlanden, weilanden, akkers, bossen, plassen en heidevelden. Ooit ging er iets dreigends en onheilspellends van dit onherbergzame gebied uit. Maar dat is inmiddels wel anders. Achtereenvolgens hebben ontginning, turfwinning en landbouw een duidelijke stempel op de inrichting gedrukt.

Europese samenwerking


Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin drie waterbuffers worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies van natuur, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, waarin ruimte is voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Laatste nieuws

Alle nieuws

IN ‘T KORT

Wat we doen en vooral ook waarom we het doen in het Bargerveen even kort maar krachtig uitgelegd.

Afsluitingen

Vanwege werkzaamheden aan de fiets- en wandelpaden kunnen sommige routes tijdelijk zijn afgesloten. Kijk hier welke dat zijn en welke omleidingen daarvoor gelden.