Dorpen Overleg

In 2016 is het Dorpen Overleg ingesteld. Als extra overlegorgaan voor de dorpen die bij het Project Bargerveen-Schoonebeek zijn betrokken. Het Dorpen Overleg fungeert als extra gesprekspartner voor de Bestuurscommissie. Zodat de werkzaamheden onderling goed op elkaar afgestemd en de ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.

In dat Dorpen Overleg zijn de Erkende Overleg Partners (EOP’s) van Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Zwartemeer vertegenwoordigd. Dat zijn de Dorpsraad Weiteveen, de Dorpsraad Zwartemeer en Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek.

Als inwoners vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen ze rechtstreeks terecht bij hun dorpsvertegenwoordiging.