Contouren Buffer Noord worden zichtbaar

Sinds begin december wordt er bij Zwartemeer volop gewerkt aan de plek waar de Buffer Noord gaat komen. Graafmachines draaien op volle toeren en dagelijks rijden zware transportwagens (dumpers) af en aan om zand en aarde naar de Grenskade te brengen. Van zowel de nieuwe Buffer als de Grenskade zijn de contouren inmiddels al zichtbaar.

Op dit moment wordt elke week zo’n 15.000 m3 zand en 12.000 m3 teelaarde uit de Buffer gehaald. Om verwerkt te worden aan de rand van de Buffer en de Grenskade. Dat zijn ongeveer 350 transporten per dag. De dumpers gaan daarbij niet over de weg. Ze volgen aan apart aangelegd traject met rijplaten, langs het laagwaterbekken. Aannemer Fuhler Hoornstra probeert zoveel mogelijk werk verzetten vóórdat het voorjaar losbarst. Daarom wordt stevig doorgewerkt, soms zelfs op zaterdag.

Dat doen ze om vóór het broedseizoen grotendeels klaar te zijn. Zodat het kwetsbare gebied bij de Grenskade in het broedseizoen ontzien wordt. Mede daardoor is de Grenskade tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor wandelaars en fietsers. De wandel- en fietsroutes worden omgeleid met bordjes. De nieuwe Grenskade komt voor een deel op Duits grondgebied te liggen en wordt voorzien van een nieuw, verbreed, betonnen fietspad.

Dit najaar is dit nieuwe fietspad op de Grenskade weer toegankelijk. De rest van de werkzaamheden aan de Buffer Noord gaan tot medio 2018 duren. Mocht u tussendoor vragen hebben, kom dan naar het Inloop Spreekuur in de Directiekeet aan de Hogeweg. Daar kunt u elke werkdag terecht van 12:15 tot 13:00 uur.

U kunt de werkzaamheden ook volgen op de projectwebsite www.buffernoordzwartemeer.nl