Communicatie Team

De ontwikkelingen in het Bargeerveen hebben grote maatschappelijke relevantie. Er zijn heel veel mensen direct of indirect bij betrokken. En er wordt soms fors ingegrepen in hun directe woon- en leefomgeving. Ook is er veel gemeenschapsgeld bij betrokken. Dat maakt dat er aan tekst en verantwoording extra veel aandacht moet worden besteed.

Om die reden is er een apart Communicatie Team samengesteld. Met daarin de Communicatie Adviseurs van alle betrokken partijen: Prolander, Staatsbosbeheer, Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen en Natuurpark Veenland. Zij komen regelmatig bijeen om de vinger aan de pols te houden en de contacten met de inwoners en omwoners te bewaken.