Commissie Nazorg

Bij de start van het Project Bargerveen-Schoonebeek in 2013 is bepaald, dat in Weiteveen en Zwartemeer het hele project binnen 4 jaar moet zijn afgerond. En dat tegen die tijd in Nieuw-Schoonebeek de voorbereidende werkzaamheden klaar moeten zijn. Toch wordt nu alvast nagedacht over wat er daarna moet gebeuren. Want na die 4 jaar houden de werkzaamheden niet ineens op. Ook daarna moet er nog veel gebeuren.

Bestuurscommissie wil ervoor zorgen dat ook in die toekomst de zaken bestuurlijk goed geregeld zijn. Daarom wordt nu alvast nagedacht over een Commissie Nazorg. Die Commissie zal te zijner tijd de werkzaamheden overnemen en als aanspreekpunt fungeren voor iedereen met vragen of problemen.