ANIMATIE: NATUURLIJK NAOBERSCHAP

In deze animatie wordt kort maar krachtig uitgelegd wat er allemaal op stapel staat in en rondom het Bargerveen. En waarom dat allemaal zo hoognodig is. Want zonder hoog water geen hoogveen.

Deze video toont de effecten van de bomenkap ter voorbereiding op de werkzaamheden in Weiteveen en langs de Grenssloot met Duitsland. Mede daardoor wordt het kenmerkende open landschap gecreëerd. Opnames zijn gemaakt in het vroege voorjaar van 2016.

Aan de hand van deze drone beelden wordt een beeld geschetst van de oneindige schoonheid en de natuurlijke rijkdom van het Bargerveen. Tevens worden de plekken aangegeven waar de Buffers worden gerealiseerd.